Back

Tips en hulp bij installatie

 Met onze ervaring sinds meer dan 100 jaar als handelaar en depot,biedt ons familiebedrijf een betrouwbare service zonder veel kosten. Maar dat is niet allesluisteren en begeleiding zijn onze twee belangrijke doelen. Daarom bieden wij ook advies en hulp tijdens de installatie en het verplaatsen van uw vestiging. Hebt u ons nodig? Wij luisteren naar u met plezier!